De Open Onderneming: Een bedrijfsethisch vraagstuk In deze rede wordt de oproep vanuit de samenleving tot een grotere maatschappelijke openheid van bedrijven geplaatst in een bedrijfsethisch perspectief. Enerzijds zijn er bedrijfsethische redenen voor openheid. Anderzijds zijn er ook morele begrenzingen. Aan de hand van het maatschappelijk jaarverslag van ondernemingen wordt de noodzakelijke bijdrage van de bedrijfsethiek ge??llustreerd. Zeven morele vuistregels worden gepresenteerd voor het door bedrijven selecteren van de onderwerpen en indicatoren voor hun maatschappelijk jaarverslag. Op basis van deze vuistregels wordt een visie besproken op de opzet en invoering van het maatschappelijk jaarverslag en worden enkele aanbevelingen gedaan voor een verbetering van de kwaliteit van maatschappelijk jaarverslagen. De rede besluit met een appel van en voor de bedrijfsethiek. De Open Onderneming: Een maatschappelijk vraagstuk Ondernemingen nemen beslissingen die verreikende maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Tot voor kort ontleenden ze de legitimiteit van deze beslissingen aan de autoriteit van de overheid. De terugtredende overheid heeft er toe geleid dat bedrijven door de samenleving rechtstreeks aangesproken worden voor de maatschappelijke impact die ze hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het antwoord van bedrijven op die vraag om verantwoording. Openheid staat hierin centraal. Openheid wordt veelal opgevat als 'transparantie'. Openheid houdt echter meer in. Het gaat ook om open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke noden. Open staan voor maatschappelijke noden, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is in de kern een ethisch vraagstuk. De gangbare ethiek schiet echter tekort om de problemen die ondernemingen ervaren bij het invullen van de maatschappelijke ruimte te conceptualiseren. De pluraliteit van waarden is een gegeven waar ondernemingen rekening mee moeten houden bij het invullen van hun maatschappelijke rol. De gangbare ethiek neigt er toe deze pluraliteit van waarden te reduceren tot ????n doorslaggevende waarde. Deze wijze van kijken naar maatschappelijke vraagstukken leidt tot een technocratische aanpak van het probleem. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt een dialoog met en tussen de stakeholders. Dit is een proces van vele jaren en zal stapje voor stapje resultaten opleveren waarbij veel partijen samen de maatschappelijke keuzes maken.

, , , , , , , , , , , ,
, , ,
hdl.handle.net/1765/305
ERIM Inaugural Address Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Kaptein, M., & Wempe, J. (2003, March 31). De Open Onderneming. ERIM Inaugural Address Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/305