De herstructurering van verouderde stedelijke gebieden is een terugkerend thema in het beleid van de overheid. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. De resultaten die diverse herstructureringsprojecten bereiken, zijn echter voor velen een bron van ontevredenheid. Het vinden van een manier om herstructurering beter te organiseren, blijft een continue zoektocht. Dit boek doet verslag van een onderzoek naar het functioneren van wijkontwikkelingsmaatschappijen: organisaties waarin publieke en private partijen samenwerken aan de herstructureringsopgave. Op basis van een survey onderzoek onder wijkontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en case onderzoek in Nederland en Engeland is gezocht naar kenmerken die bepalend zijn voor het behalen van goede resultaten. Is het de organisatievorm of de managementstijl die het verschil maakt?

, ,
E-H. Klijn (Erik-Hans)
Erasmus University Rotterdam , Boom Lemma Uitgevers
hdl.handle.net/1765/30552
www.boomlemma.nl/home
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Kort, M. (2011, November 24). Perspectief op herstructurering: een onderzoek naar het belang van organisatie en management van de wijkontwikkelingsmaatschappij. Boom Lemma Uitgevers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30552