Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de strafrechtswetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool, Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen, te Rotterdam, op 30 november 1972, door C. Gutter. (Verkrijgbaar bij Vakgroep Strafrecht E.U.R. Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam.)