Onze geldende strafbepalingen aangaande sexuele gedragingen dateren in hoofdzaak uit de jaren 1870-1886, waarin het wetboek van strafrecht tot stand kwam. Het zou toen nog enige tijd duren, voordat Freud veel redelijke en normaal denkende mensen in het Westen kwam schokken en ergeren met zijn veronderstellingen over de psychische structuur van de mens en de uitwerking van de traditionele Westerse sexuele moraal op het individu.