'De psychiatrische patièˆnt is vogelvrij.' Middels een vraagteken is aan u en mij de taak toebedeeld om na te gaan of die uitspraak klopt met de feiten. Verder zal het, denk ik, wel de bedoeling zijn dat wij, als we tot een bevestigend antwoord mochten komen, manieren bedenken om te zorgen dat die uitspraak over een poos niet meer klopt.