Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/30606
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
van Boom, W.H. (2011). Klachtplicht bij koop HR 25 maart 2011, LJN: BP8991, RvdW 2011, 419 (Ploum/Smeets II). Ars Aequi: juridisch studentenblad, 810–814. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30606