Het kan in Nederland al bijna 15 jaar, maar slechts weinig mensen zijn ervan op de hoogte: belasting betalen met kunst. Het gebrek aan openheid bemoeilijkt niet alleen de democratische controle op de rechtvaardigheid en efficiëntie van de belastingheffing, maar frustreert ook de effectiviteit van de regeling. Rechtvaardigheid, effectiviteit en efficiëntie van belastingheffing zijn belangrijke thema’s voor belastingwetenschappers. Deze fiscale beginselen vallen bij deze regeling samen met het belang van de kunst. Zowel uit fiscaal oogpunt als uit oogpunt van het nationaal kunstbezit is momenteel sprake van een sub-optimale inzet van de regeling. Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat het ook anders kan. Deze bijdrage doet een oproep aan de Nederlandse overheid, musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om meer publiciteit te geven aan deze regeling. Hiermee zou meer recht worden gedaan aan de fiscaal-wetenschappelijke beginselen en het Nederlands kunstbezit.

hdl.handle.net/1765/30628
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Erasmus School of Law

Hemels, S. (2011). Belasting betalen met kunst. Openheid in het belang van de democratische rechtsstaat en het openbaar kunstbezit. In Fiscal Autonomy and its Boundaries. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30628