Tot de belangrijkste onderwerpen van het vak 'strafrecht', zoals dat aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam – evenals trouwens aan die van de andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs in Nederland, v.z.v. een juridische faculteit daar deel van uitmaakt – wordt gedoceerd, behoren bepaalde vormen van geweldpleging tegen mensen. Bij de bestudering daarvan in het kader van dat vak ligt overigens de nadruk doorgaans niet op geweldpleging zelf, maar op voorschriften die in de Nederlandse staatsorganisatie aangaande die vormen van geweldpleging zijn vastgesteld.

, ,
hdl.handle.net/1765/30644
Other publications (ESL)

Gutter, C. (1973). Aspecten van geweldpleging naar voorschriften van de Nederlandse staatsorganisatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30644