In een zaak tegen C. was door het Hof Den Haag in hoger beroep bij arrest van 4 juni 1971 bewezen verklaard, 'dat hij te 's-Gravenhage op 2 oktober 1970, tezamen en in vereniging met anderen wederrechtelijk vertoevende in het kantoor, zijnde een besloten lokaal, in perceel van Lennepweg 47, waarin de ambassade en de kanselarij van Mexico is gevestigd en derhalve in gebruik bij een ander of anderen dan hem, verdachte en/of zijn mededaders, nadat de ambassadeur van Mexico aan hem, verdachte en zijn mededaders te kennen had gegeven dat zij het kantoor en het perceel moesten verlaten, zich niet op de vordering van de rechthebbende aanstonds hebben verwijderd'.

hdl.handle.net/1765/30646
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Other publications (ESL)

Gutter, C. (1972). Bezetting Mexicaans ambassadekantoor. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 21(76), 390–397. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30646