In deze casestudy brengen we de invloed van mediatisering op lokaal beleid in kaart. We bekijken in hoeverre de framing in de mediahype van invloed is op de genomen beleidsbeslissingen. Na een mediahype in 2008 over overlastgevende jeugd in het Goudse Oosterwei schrijft de gemeente een nieuw beleidsplan. Voorafgaand hebben gedramatiseerde verhalen van journalisten en stevige sound bites van politici een zeer negatief beeld van de situatie geschetst. Het gemeentelijk beleidsplan stelt een nieuwe hardere aanpak van de onveiligheidsproblematiek voor, aansluitend bij die beeldvorming. Gouda werft daarmee aanzienlijke geldelijke middelen van het Rijk. We constateren dat de medialogica – een centraal concept binnen de literatuur over mediatisering – van grote verklarende waarde is voor het verloop van het publiek debat en de framing van de gebeurtenissen. Op Rijksniveau en op gemeentelijk niveau zijn beleidsbeslissingen genomen op basis van de gedramatiseerde gebeurtenissen

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/30667
Bestuurswetenschappen
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Korthagen, I. (2011). Media aandacht maakt het verschil: invloeden van mediatisering op het beleid in Gouda. Bestuurswetenschappen, 65(5), 14–31. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30667