Steeds vaker zoekt een onderzoeker gericht naar één foto. Om dit beeld te vinden moet gezocht worden met de juiste trefwoorden, die alleen doeltreffend zijn wanneer de onderzoeker de structuur en achtergrond van het archief kent. Fotoarchieven zouden daarom actiever moeten nadenken hoe de collectie op andere manieren doorzocht zou kunnen worden, bijvoorbeeld m.b.v. beeldherkenningstechnieken.