In 1996 heb ik mijn dissertatie over het abolitionisme van Louk Hulsman afgesloten en verdedigd, met Cyrille Fijnaut als promotor, die mij maximale vrijheid heeft gelaten om mijn gedachten over Hulsmans positie te ontwikkelen. Het is een ingewikkeld proefschrift geworden met de (voorwaardelijke) decriminalisering van euthanasie als exemplarische casus waaraan de uitgangspunten van het abolitionisme getoetst zijn en een slothoofdstuk waarin ik Louk Hulsmans abolitionisme heb verworpen, maar ook veel genuanceerde ideeën die hij naar voren heeft gebracht – na bewerking - heb overgenomen (Blad 1996). Een aantal jaren later ontdekte ik de verwantschap van de denkbeelden die ik zodoende ontwikkeld had met het herstelrechtelijke denken dat zo ongeveer in dezelfde tijd – midden jaren 1990 – Nederland bereikt had....

hdl.handle.net/1765/30783
Accepted Manuscript, published in: Toine Spapens, Marc. Groenhuijsen, Tijs Kooijmans (Red.), Universalis. Liber Amicorum voor Cyrille Fijnaut, Intersentiae (antwerpen/Cambridge), 2011, on pp. 403-416
Erasmus School of Law

Blad, J.R. (2011). Enkele kenmerken van en condities voor herstelgerichte politiezorg. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30783