Inleidend: Toepassing van normen is soms verplicht of bijna verplicht, omdat de wet dat voorschrijft of omdat de klant het eist. Maar het kan ook een eigen keuze van het bedrijf zijn om normen te gebruiken, bijvoorbeeld om kosten te besparen of de klanten beter te bedienen. Normen kunnen bepalen of een product of dienst flopt of een mega-succes wordt (klik hier voor voorbeelden). Normen kunnen een stuurmiddel voor een bedrijf zijn om nieuwe markten te veroveren en betere bedrijfsresultaten te krijgen. Klik hier voor voordelen van normalisatie voor producenten en afnemers. Het belang van normen en normalisatie neemt steeds verder toe. Wil je weten, hoe dat komt, klik dan hier. Normen uitzoeken is lastig, omdat er zo veel zijn. Het gevaar is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hieronder vind je een systematische benadering om normen voor producten en diensten uit te zoeken. We gaan er van uit dat er al een globaal ontwerp van het product of de dienst is....