Bekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de fractuurdelen. Het effect van commercieel verkrijgbare bekkenbanden op de reductie van de symphysis pubisdiastase en de hemodynamische stabiliteit is aangetoond. Het langdurig gebruik van bekkenbanden wordt ontraden wegens toegenomen risico op het ontwikkelen van decubitus. Met name langdurige immobilisatie met een bekkenband op een traumaplank dient voorkomen te worden. In dit artikel wordt een aantal verschillende bekkenbanden besproken en wordt een casus gepresenteerd.Pelvic circumferential compression devices have been developed for initial treatment of unstable pelvic ring fractures in the prehospital situation. The treatment is aimed at achieving tamponade by reducing the increased pelvic volume and reducing the bleeding from fracture surfaces. The effect of commercially available pelvic circumferential compression devices on the reduction of symphysis pubis diastasis and the resuscitation has been proved. Prolonged use of these devices is complicated by the risk of development of pressure sores. Therefore prolonged immobilization on a spine board should be avoided. A number of different pelvic binders will be discussed in this article, which also presents a case.

Additional Metadata
Keywords Medicine & Public Health, Medicine/Public Health, general
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12506-011-0035-2, hdl.handle.net/1765/30934
Series Surgery and Traumatology
Journal Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie
Citation
Knops, S.P, Patka, P, Schepers, T, & van Lieshout, E.M.M. (2011). Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen. Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie, 19(5), 126–131. doi:10.1007/s12506-011-0035-2