Goede palliatieve zorg gaat iedereen aan: wij worden immers allemaal op enig moment met de dood geconfronteerd, zowel persoonlijk als binnen onze familie- en kennissenkring. En als zorgverleners dragen de meeste van ons zorg voor patiënten die lijden aan ziektes waaraan ze uiteindelijk zullen overlijden. Het is dan ook opmerkelijk, dat zorgverleners zelf, beleidsmakers en onderzoekers nog maar kort specifieke aandacht aan palliatieve zorg geven. Een groot deel van de dagelijkse zorg die wij bieden aan patiënten met een korte levensverwachting, of zelfs patiënten die stervende zijn, is niet gebaseerd op wetenschappelijke kennis van voldoende niveau. Waar praten we over? In Nederland overleden in 2006 136.000 mensen. Vierenvijftig procent van het totaal, te weten 73.000 mensen, overleed ten gevolg van een chronische ziekte. Bij hen werd het overlijden dus voorafgegaan door een ziekteperiode en komt palliatieve zorg nadrukkelijk aan de orde. Kanker is meest voorkomende ziekte die leidt tot een niet-acuut overlijden, maar 45% van de mensen overlijdt t.g.v. andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekte, dementie en chronisch longlijden. In Nederland overlijdt ongeveer een derde van de mensen met een chronische ziekte thuis, een ander derde in een verpleeg- of verzorgingshuis, 27% in het ziekenhuis en een klein deel van de patiënten in andere instellingen, waar onder de speciale hospice voorzieningen.

,
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/30936
Inaugural Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van der Rijt, C. (2011, October 7). Iedereen verantwoordelijk. Inaugural Lectures (Erasmus MC). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30936