In 2006 hield ik een inaugurele rede aan Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De rede werd uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Kwantitatieve Bedrijfskundige Onderzoeksmethoden en had als titel “Meten en weten”. De volgende vraag stond centraal: Stel we hebben meetgegevens over bepaalde verschijnselen. Op welke wijze kunnen dan met behulp van moderne statistische methoden en technieken mogelijke oorzaak-gevolg relaties tussen twee of meer van deze verschijnselen worden vastgesteld? Ofwel: hoe kunnen op grond van verzamelde gegevens eventuele causale verbanden statistisch worden aangetoond? Deze vraag werd door mij aan de hand van bedrijfseconomische gegevens beantwoord. Vandaag richt ik mij op de medische sector. Ruim een jaar geleden werd ik benoemd als hoofd statistiek bij de unit Trials&Statistiek van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) te Rotterdam. Enige tijd later volgde bij dit centrum tevens een benoeming als bijzonder hoogleraar, met als leerstoel ‘Biostatistiek in het Klinische Kankeronderzoek’. Een belangrijke doelstelling van deze leerstoel is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het klinische kankeronderzoek en daarmee aan de effectiviteit van oncologische behandelingen. De titel van deze oratie luidt dan ook: “De zoektocht naar effectieve behandelingen”. De centrale vraag is: Op welke wijze kunnen moderne statistische methoden en technieken een bijdrage leveren aan het onderzoek naar effectieve behandelingen voor kankerpatiënten? Het gaat – net als in 2006 – nog steeds over statistiek, maar het toepassingsgebied is totaal anders.

, ,
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/30939
Inaugural Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Montfort, K. (2011, December 22). De zoektocht naar effectieve behandelingen. Inaugural Lectures (Erasmus MC). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30939