Met terugwerkende kracht tot 8 april 2011 is een wetsvoorstel ingediend om valutaresultaten op deelnemingen te doen belasten bij belastingplichtigen die in hun aangifte vennootschapsbelasting op grond van het Deutsche Shell-arrest een aftrek van valutaverliezen op deelnemingen claimen: de tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De auteurs gaan in deze bijdrage in op de details van deze tussenregeling en onderzoeken daarbij tevens of het risico dat het Hof van Justitie EU de Deutsche Shell-doctrine ook toe gaat passen op deelnemingen, reëel is. Ook wordt de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de tussenregeling zelf getoetst. Om de overkill van de tussenregeling weg te nemen, worden tot slot enige verbetervoorstellen gedaan.

,
hdl.handle.net/1765/30952
Weekblad voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Stevens, T., & Sander, M. (2011). De tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6924). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30952