Meer dan 25% van alle diabetische voetproblemen wordt veroorzaakt door ulcera. De genezingskans met een conservatief beleid is laag, waarbij ruim tweederde van de ulcera na twintig weken nog niet genezen is. Ondanks dat de recidiefkans en de amputatiekans afnemen bij een multidisciplinaire aanpak van diabetische voetulcera, worden voor beiden nog percentages van boven de 80% gerapporteerd. Meer dan 50% van alle diabetische voetulcera bevindt zich ter hoogte van de tenen. Bij een groot deel hiervan ligt een anatomische standsafwijking (klauw- of hamerteen) aan ten grondslag

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/30969
Series Surgery and Traumatology
Journal WCS Nieuws
Citation
Schepers, T, & Koning, J. (2011). Het klieven van de buigpees bij ulcera van de tenen. WCS Nieuws, 27(3), 50–52. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30969