Dit artikel onderzoekt de vraag of in dynamische omgevingen ondernemingen op lange termijn duurzame concurrentievoordelen kunnen behouden. Vanwege het longitudinale karakter van deze vraagstelling is voor een evolutionair perspectief gekozen. Vanuit dit perspectief wordt een geïntegreerd raamwerk van strategie geïntroduceerd voor de analyse van de dynamische interactie van een onderneming met haar omgeving. Vervolgens presenteren we beknopt de resultaten van een empirisch longitudinaal onderzoek naar succesvolle ‘Fortune Global-500’ ondernemingen. Op dit onderzoek wordt het evolutionaire raamwerk van strategie toegepast teneinde een aanzet te geven tot een verklaring van de vraag waarom verreweg het merendeel van de onderzochte ondernemingen er niet in is geslaagd om de opgebouwde concurrentiepositie te handhaven in het dynamische proces van interactie met hun omgeving.

hdl.handle.net/1765/31042
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Erasmus Research Institute of Management

Baaij, M., & van den Bosch, F. (1998). Is blijvend ondernemingssucces mogelijk? Naar een geïntegreerd evolutionair raamwerk van strategie. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 52(4), 28–41. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31042