In dit artikel onderzoeken we de factoren die het behouden of verbreken beïnvloeden van de partnerrelaties van bedrijven die overgenomen worden. Kennis daarover ontbreekt nog, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk. Die kennis is van groot belang voor het inzicht in de factoren die het succes of falen bepalen van fusies en overnames. Op basis van literatuuronderzoek en casestudies identificeren we in dit verband vier kritieke aandachtspunten voor het management: communicatie, alliantiespecifieke investeringen, interpersoonlijke allianties en de reductie van personeel. Deze zijn tijdens het overnameproces van grote invloed op het behouden of verbreken van vier attributen van de partnerrelaties van het overgenomen bedrijf: vertrouwen, samenwerking bij het oplossen van problemen, het oplossen van conflicten en het uitwisselen van gedetailleerde informatie. Het behouden of verbreken van een alliantie wordt uiteindelijk ook mede bepaald door twee specifieke omstandigheden (contingencies) van die relatie: de machtsbalans tussen het overgenomen bedrijf en de partner in kwestie en het interpretatieproces van de gepercipieerde raakvlakken tussen deze twee partijen. Het onderzoek toont aan dat aandacht voor de externe partnerrelaties van het over te nemen bedrijf van doorslaggevend belang kan zijn voor een succesvolle overnamestrategie.

hdl.handle.net/1765/31043
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Erasmus Research Institute of Management

Spedale-Latimer, S., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2007). Behouden en verbreken van allianties. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 61(3/4), 107–128. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31043