De auteurs gaan in op de actuele vraag hoe het vermogen tot organisationele kennisintegratie bijdraagt aan zelforganisatie. Op grond van de literatuur ontwikkelen zij een conceptueel raamwerk van kennisintegratie in organisatie-eenheden en formuleren ze een propositie. Het raamwerk onderscheidt drie dimensies van kennisintegratie en laat zien hoe kennisintegratie wordt beïnvloed door ‘workflow interdependencies’ (Thompson, 1967) en coördinatiemechanismen. De propositie wordt geïllustreerd met een casestudie van een strategisch vernieuwingsproces dat gericht was op introductie van zelforganisatie in een kennisintensief organisatieonderdeel van het Shell Research en Technology Centre Amsterdam. De resultaten wijzen erop dat het kennisintegratievermogen een belangrijke bijdrage levert aan zelforganisatie.

hdl.handle.net/1765/31044
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Volberda, H. (2006). Kennisintegratie als voorwaarde voor zelforganisatie: Strategische vernieuwing van Shell Research and Technology Centre Amsterdam. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 60(2), 40–54. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31044