In dit artikel staat de vraag centraal hoe corporate venturing de dynamiek beïnvloedt in de concurrentieomgeving. Hiertoe is een raamwerk ontwikkeld waarin de verschillende typen corporate ventures gerelateerd worden aan de product- en factormarktdynamiek van de onderneming. Het raamwerk laat zien dat ondernemingen twee strategieën kunnen volgen wat betreft corporate venturing. Ten eerste, kiezen voor typen corporate ventures waarbij de huidige marktdynamiek in stand blijft (bestendiging). Ten tweede, kiezen voor typen ventures waarbij de bestaande marktdynamiek sterk toeneemt (verstoring). Het raamwerk verschaft managers inzicht in de gevolgen van corporate venturing voor de concurrentieomgeving. Een vergroting van de marktdynamiek vraagt om een ander, meer flexibel type organisatie. Een beknopte casestudie naar venture strategieën van de Rabobank en de ING illustreert de toegevoegde waarde van het ontwikkelde raamwerk.

,
hdl.handle.net/1765/31067
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

Burgers, H., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2004). Corporate venturing en de concurrentieomgeving: Bestendiging of verstoring van de marktdynamiek?. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 78(5), 240–247. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31067