Vanouds hebben bibliotheken instructie verzorgd voor studenten en anderen om informatie te leren zoeken en vinden. In de elektronische omgeving zijn deze informatievaardigheden nog meer van belang. UKB, het samenwerkingsverband tussen universiteitsbibliotheken en de KB, heeft de werkgroep Learning Spaces ingesteld om voorstellen te doen voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening in de elektronische leeromgeving.