In dit artikel wordt keuzevrijheid opgevat als bestuurstechniek. In een vorm van bestuur die neoliberaal communitarisme genoemd kan worden fungeert keuzevrijheid als fundament van gemeenschapsvorming. Hierin staan herdefinities van burgerschap centraal. Dit artikel belicht de opkomst van neoliberaal communitarisme en illustreert het bestaan ervan binnen drie afzonderlijke beleidsvelden: veiligheid en criminaliteit, integratie en jeugd en gezin. In al deze velden convergeert een nadruk op vrijheid als het nemen van eigen verantwoordelijkheid met een communitaristische nadruk, waarbij keuzevrijheid bestaat als het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het aldus `spontaan¿ vormen van gemeenschappen die normvervaging tegengaan.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31181
Series CIMIC: Citizenship, Migration & the City
Journal Bestuurskunde
Citation
Schinkel, W, & van Houdt, J.F. (2010). Besturen door vrijheid: Neoliberaal communitarisme en de verantwoordelijke burger. Bestuurskunde, 2010(2), 12–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31181