In dit artikel worden een paar recente ontwikkelingen binnen de gemeentelijke belastingen besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. Bekostiging gemeentelijke taken onder druk; 2. Verhaal van kosten van voorzieningen in de openbare ruimte; 3. Actualiteiten WOZ; en 4. Lokale belastingen BES-eilanden