Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan worden gesteld dat de Europese Unie meer en meer trekken is gaan vertonen van een federaal stelsel. In dit artikel wordt dit getoetst aan zowel institutionele eisen als overgedragen beleidsgebieden.
Centraal staat daarbij met name de vraag of statelijkheid noodzakelijk is om als federaal te worden beschouwd. Het is dan ook tijd voor een aanpassing van het klassieke staatgebonden federale concept om moderne Europese ontwikkelingen te kunnen duiden.

hdl.handle.net/1765/31220
Sociaal-Economische Wetgeving:tijdschrift voor europees en economisch recht (SEW)
Erasmus School of Law

Goudappel, F. (2011). Het federale gehalte van de Europese Unie na Lissabon gemeten. Sociaal-Economische Wetgeving:tijdschrift voor europees en economisch recht (SEW), 59(11), 462–469. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31220