De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel van 4 oktober 2011, dat strekt tot wijziging van Boek 1 BW en art. 815 Rv, mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31225
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2011). Huwelijk en geregistreerd partnerschap groeien steeds verder naar elkaar toe. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011(6910), 1001–1007. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31225