Afgelopen september heeft het kabinet de Geefwet ingediend. Deze wet zou een bijdrage moeten leveren aan de kabinetsdoelstelling van een terugtredende overheid, meer particulier initiatief en cultureel ondernemerschap. De vraag is echter of de Geefwet deze hoge verwachtingen waar kan maken. In hoeverre is de cultuursector gediend met deze wet en waarom moest hij er eigenlijk komen? Dat zijn de vragen die in dit artikel aan de orde komen.