Inleiding Hogere eisen infrastructuur voor kennis en innovatie De samenleving stelt steeds hogere eisen aan het handelen van de overheid, zowel als het gaat om de snelheid van handelen als de kwaliteit van het resultaat. De overheid wordt vandaag afgerekend op het vermogen om knelpunten snel op te lossen met afnemende middelen, en morgen beoordeeld op de toekomstbestendigheid van de resultaten van deze acties. Vandaag hebben snel en goedkoop de meeste aandacht en morgen wordt meewarig bericht over te snelle acties met ongewenste effecten en nagelaten acties die met de kennis van achteraf toch zo evident zijn.

hdl.handle.net/1765/31299
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Teisman, G., & van Buuren, A. (2011). Van kennishamsteraars naar innovatiemakelaars. Reflecties op een vitale kennis- en innovatie-infrastructuur water.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31299