In alle landen bestaan regelingen, die ernaar streven, dat ernstig zieken van de weg worden gehouden en veel bestuurders volgen het eventuele advies van hun arts op om niet te rijden óf hun rijden te beperken binnen de grenzen der toelaatbaarheid. Aangezien de hier volgende studie betrekking heeft op deelnemers aan het gemotoriseerde wegverkeer - als zodanig in het algemeen in het bezit van een geldig rijbewijs - komt het gewenst voor dit rijbewijs aan een bespreking te onderwerpen. De huidige regelingen hieromtrent in de buurlanden zullen in het navolgende in het kort worden vermeld, terwijl op de huidige wettelijke voorschriften betreffende het Nederlands rijbewijs dieper zal worden ingegaan

Additional Metadata
Keywords Traffic safety
Promotor L. Burema
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31315
Citation
Mooij, W. (1975, January 8). Onderzoek naar de uitvoering en de resultaten van de politionele vordering op vermoeden van ongeschiktheid van verkeersdeelnemers. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31315