In dit proefschrift wordt, in hoofdstuk I, een overzicht gegeven van de milieukenmerken die de samenstelling van de residente darmflora bepalen, Vanuit ecologisch standpunt gezien is de redoxpotentiaal één van de belangrijkste van deze factoren. De lage redoxpotentiaal in het coecum van conventionele dieren is ervoor verantwoordelijk dat de residente flora uit facultatief anaerobe en strikt anaerobe micro-organismen bestaat. De darmflora zelf houdt de redoxpotentiaal op een laag niveau, hetgeen blijkt uit het feit dat de potentiaal in het coecum van kiemvrije muizen ongeveer 200 mV hoger is dan in het coecum van conventionele dieren. In hoeverre de hoge redoxpotentiaal in het coecum van kiemvrije muizen bepalend is voor het al dan niet koloniseren van strikt anaerobe darmbacteriën en hoe de redoxpotentiaal verandert onder invloed van de nesteling van deze micro-organismen wordt in dit onderzoek bestudeerd

, ,
F. Wensinck
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31318
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Ruseler-Van Embden, J. G. H. (1975, January 15). Redoxpotentiaal en residente darmflora van de muis. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31318