In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een retrospectief onderzoek, verricht bij 708 patiënten, die een larynxexstirpatie ondergingen wegens een plaveiselcelcarcinoom. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat, naast een aantal inleidende hoofdstukken, een drietal hoofdstukken, waarin klinische probleemstellingen behandeld worden. Het tweede deel bestaat uit twee hoofdstukken met een meer theoretisch karakter, waarin de classificatie van het larynxcarcinoom besproken wordt.

, ,
W.H. Struben
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31341
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

de Jong, P. (1975, February 19). De chirurgische behandeling van het larynxcarcinoom in Nederland : resultaten bij 708 geopereerde patiënten, gevolgd door een kritische beschouwing over de klinische indeling van het larynxcarcinoom. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31341