In dit proefschrift wordt een poging ondernomen om de werking van cortisol op de vetcel nader te onderzoeken, onder meer tegen de achtergrond van de karakteristieke vetverdeling in de vorm van de zogenaamde rompadipositas zoals die bij vele patienten met het syndroom van Cushing gevonden wordt