Hypertensie is in verreweg de meeste gevallen een chronische ziekte en de medicamenteuze behandeling ervan moet in het algemeen voor de duur van het leven worden voortgezet. Behandeling is gewenst omdat - zoals uit de statistieken van levensverzekerings-maatschappijen is gebleken - zowel een verhoogde systolische als een diastolische bloeddruk gepaard gaan met een grotere morbiditeit en mortaliteit tengevolge van aandoeningen van hart en bloedvaten, hersenvaten en nieren (Society of Actuaries, 1959). Omgekeerd is uit onderzoekingen gebleken, dat de genoemde complicaties in frequentie afnamen bij groepen patienten die medicamenteus behandeld werden en dientengevolge een lagere bloeddruk dan tevoren hadden gekregen

J. Gerbrandy , J.B. Lenstra
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31352
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Westerman-van der Horst, N. J. (1975, June 4). Een methodologische studie over de behandeling van hypertensie met de stereoisometer van à methyldopa. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31352