In Hoofdstuk l wordt een literatuuroverzicht gegeven van klinische en immunologische aspekten van syfilis, een in fasen verlopende chronische granulomateuze infektieziekte, die veroorzaakt wordt door Treponema pallidum. De waarneming dat bij patienten met syfilis de thymoltroebeling vaak verhoogd is, vormde de aanleiding tot het verrichten van onderzoek. De doelstellingen, geformuleerd in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 worden de methoden met betrekking tot de gebruikte diagnostiek, therapie en statistiek besproken. In Hoofdstuk 4 worden de veranderingen die optreden in de immuunglobulinespiegels in het serum - bepaald met behulp van de radiale immunediffusiemethode - beschreven. De thymoltroebeling van sera van patienten met vroege syfilis - Hoofdstuk 5 - is vaak verhoogd; de hoogste waarden worden gevonden bij patienten met secundaire syfilis. Behandeling met penicilline leidt in het algemeen binnen 6 weken tot een normalisering van de thymoltroebeling. De relatie tussen irnrnuunglobulinen en thymoltroebeling wordt nagegaan in Hoofdstuk 6. In Hoofdstuk 7 worden toe- en afname van het gehalte aan basisch en totaal IgG met elkaar vergeleken

, ,
C.H. Beek
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31359
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Menke, H. (1975, June 11). Immuunglobulinen en thymoltroebeling bij vroege syfilis : enkele aspekten van de interaktie tussen Treponema palidum en mens. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31359