In dit boek wordt de vraag behandeld of screeningsprogramma's ook een plaats in de geestelijke gezondheidszorg verdienen. Is het mogelijk en zinvol om beginnende vormen van psychisch lijden op te sporen? Wat voor instrumentarium is daar voor nodig? Wat wordt wel, wat wordt niet ontdekt? Zijn er bepaalde negatieve bij-effekten? Bij welke populaties is het al dan niet zinvol? Is het ethisch verantwoord? Dit boek gaat over de vraag of screenen een van de zinvolle mogelijkheden is om secundaire preventie in de geestelijke gezondheidszorg te bedrijven

, , , ,
C.J.B.J. Trimbos
Erasmus University Rotterdam , Swets & Zeitlinger, Lisse
hdl.handle.net/1765/31360
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Appels, A. (1975, June 18). Screenen als methode voor preventie in de geestelijke gezondheidszorg : tevens handleiding bij de Delftse vragenlijst. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31360