Inleiding Voor u ligt het eindrapport van een verkenning van vormen van watergovernance buiten Nederland. RWS Waterdienst is de opdrachtgever voor het onderzoek. Op verzoek van DG Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaf de Waterdienst de volgende doelstelling aan de onderzoekers mee: zoek naar inspirerende voorbeelden in het buitenland van de wijze waarop de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en beleid functioneert. De verkenning is vooral een zoektocht naar opvallende vraagstellingen en aanpakken in het buitenland, en biedt het kader om op een aantal zaken meer systematische, in de governance theorie verankerderde vergelijkende studies aan te vatten. De verkenning is uitgevoerd door onderzoekers van DHV, Grontmij en Indiana University. Om de verkenning te verbinden met de bestaande wetenschappelijke inzichten over watergovernance heeft een wetenschappelijke commissie onder leiding van hoogleraar Bestuurskunde, prof. Geert Teisman het onderzoek begeleid.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31370
Note Final Report. file : B2834-01.001. registration number : FJ-BP20080081. version : 3.0 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water
Citation
Broekhuizen, K, Deelstra, Y, Bruin, E, Nooteboom, S.G, & Holahan, R. (2008, January). In search of good water governance. An exploration of watergovernance arrangements abroad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31370