Geïsoleerde nefrolithiasis moet beschouwd worden als een ziekte waarbij de vorming van stenen slechts een - zij het belangrijk - symptoom is. Daamaast bestaan echter andere afwijkingen tengevolge waarvan de steenvorming wordt bevorderd of ontstaat. Deze afwijkingen, alsmede de oorzaken ervan, zijn nog steeds niet alle bekend

Additional Metadata
Keywords Idiopathic hypercalciuria (IHC), hypercalciuria, normocalcemia, primary hyperparathyroidism (PHP
Promotor J.C. Birkenhäger (Jan)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/31379
Citation
Lockefeer, J.H.M. (1975, September 10). Nierstenen, hypercalciurie en diuretica. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31379