Rede, Uitgesproken bij aanvaarding van van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht klinische farmacologie aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 16 september 2011. De klinische farmacologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de toepassing van geneesmiddelen bij de mens. De basis wordt gevormd door kennis over de werkingsmechanismen van geneesmiddelen en de pathofysiologie van ziektebeelden. De klinische farmacologie verbindt als het ware de basale farmacologische principes met de klinische praktijk. Het uiteindelijke doel is het beter inzetten van geneesmiddelen bij de behandeling van patiƫnten, waarbij gestreefd wordt naar optimale effectiviteit en naar het beperken van bijwerkingen. De veronderstelling dat geneeskunde en farmacie hierbij gecombineerd worden is dus ook niet zo gek. Sterker nog, om de klinische farmacologie optimaal te benutten is een nauwe samenwerking tussen artsen en apothekers van groot belang.

Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31411
Inaugural Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van Gelder, T. (2011, September 16). De patient bestaat niet. Inaugural Lectures (Erasmus MC). Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31411