Renale osteodystrofie omvat de botafwijkingen die ontstaan ten gevolge van veranderingen in de Ca- en P-stofwisse!ing, die optreden bij patiënten met een chronische nierinsufficiëntie. Met de chronische nierziekten zijn bedoeld g!omerulaire/parenchymateuze aandoeningen en niet specifieke tubu!aire defecten zoals bij renale tubulaire acidose en het Fanconi-syndroom. Het is onwaarschijnlijk dat de aetiologie van de g!omerulaire/parenchymateuze nierafwijkingen in het algemeen van invloed is op het soort botafwijkingen, dat onstaat. Wel worden niet altijd dezelfde afwijkingen in dezelfde mate bij alle patiënten met vergelijkbaar nierfunctieverlies gevonden. In wisselende mate worden tekenen van hyperparathyreoidie, osteomalacie en osteosclerose in het histologisch beeld aangetroffen

, ,
Nierstichting Nederland
J.C. Birkenhäger (Jan)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31428
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Juttmann, J. (1980, January 16). Renale osteodystrofie : pathofysiologie en behandeling met 1α-hydroxy-derivaten van vitamine D. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31428