Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is bedoeld om gegevens te verkrijgen over de beïnvloeding van de ademactiviteit bij de normale en de in groei achtergebleven humane foetus. De vraagstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: Heeft wijziging van de matemale gaswisseling veranderingen in de foetale ademactiviteit tot gevolg en zo ja, verschillen deze veranderingen bij de in groei achtergebleven foetus met die bij de zich normaal ontwikkelende foetus. Voor de beantwoording van deze vraagstelling werd als variabele de incidentie van foetale adembewegingen over een gestandaardiseerde tijdsperiode beoordeeld.

, ,
J.W. Wladimiroff (Juriy)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31510
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van Weering, H. K. (1980, June 13). De invloed van de maternale gaswisseling op foetale adembewegingen : een real-time echografisch onderzoek bij de mens . Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31510