Sinds ongeveer tien jäar wordt abortus provocatus* in Nederland over het algemeen uitgevoerd in poliklinieken door niet-gynaecologen. Vooral wat het laatste betreft onderscheidt de praktijk in Nederland zich van die, welke in het buitenland gebruikelijk is. Voor het ontstaan van deze situatie in Nederland heeft de ontwikkeling in Rotterdam een toonaangevende rol gespeeld (Ketting !978, ons onderzoek hoofdstuk 2). Voornaamste oorzaak hiervan was dat rond !970 de Rotterdamse ziekenhuizen en gynaecologen - na onderling overleg gevoerd te hebben - hun medewerking niet wilden verlenen aan regelmatige uitvoering van abortus. Enkele Rotterdamse huisartsen, psychiaters, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners, waarschijnlijk relatief frekwent gekonfronteerd met de dagelijkse praktijk van ongewenste zwangerschap en de gevolgen ervan, hebben abortus toch mogelijk gemaakt door zich techniek en organisatie in het buitenland eigen te maken. Ook elders in Nederland vond een dergelijke ontwikkeling plaats. Rotterdam trok evenwel veel meer de aandacht van de media.

, , , ,
A.C. Drogendijk
Erasmus University Rotterdam , Stimezo
hdl.handle.net/1765/31600
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van der Lugt, B. (1981, September 9). Eerste trimester abortus provocatus : een toetsend onderzoek naar werkwijze en verwikkelingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31600