Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen symptoomarme bacteriurieën enerzijds en nierfunctiestoornissen en radiologische pyelonefritis anderzijds. Hiertoe zijn kinderen die vijf~ tien of vijftienjaar geleden voor een lagere urinewegobstructie zijn behandeld, nogmaals onderzocht. Deze kinderen werden behandeld vanwege de klachten die ze naar aanleiding van hun lagere urinewegobstructie hadden. Het doel van deze studie is om na te gaan of een symptoomarme bacteriurie bij kinderen met een behandelde lagere urinewegobstructie een ongunstige prognose heeft. De resultaten bij deze kinderen werden vergeieken met die van kinderen die naar aanleiding van een screeningsonderzoek naar symptoomarme bacteriurieën voor een lagere urinewegobstructie zijn behandeld. Als referentiewaarden voor beide groepen worden de data gebruikt die bij een epidemiologische studie in de open bevolking zijn verkregen. In deze samenvatting wordt het proefschrift hoofdstuksgewijs beschreven

, , , ,
H.A. Valkenburg (Hans)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/31614
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Vermeer, L. P. H. (1981, October 7). Het post-operatief beloop van urologisch behandelde kinderen : een epidemiologisch onderzoek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31614