Inleiding. Nachtdetentie is een vorm van detentie waarbij voorlopig gehechte jongeren alleen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend in een justitiële jeugdinrichting verblijven en overdag hun school, werk, stage of dagbehandeling kunnen blijven bezoeken. Na een periode van experimenteren in Amsterdam en Rotterdam werd nachtdetentie in 2003 landelijk ingevoerd. De wettelijke basis daarvoor werd gevonden in artikel 493 lid 3 Sv, waarin wordt bepaald dat tot het ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis elke daartoe geschikte plaats kan worden aangewezen. Bij de invoering benadrukte Minister van Justitie Donner dat binding met school en met werk het risico van afglijden naar een criminele carrière vermindert en dat school of werk vaak ontbreken bij jongeren die met Justitie in aanraking komen. Als een jongere dan wel zo’n vaste dagbesteding heeft is het des te belangrijker dat ervoor wordt gezorgd dat school en/of werk gewoon door kunnen gaan. Gezien zijn enthousiasme wekt de titel van zijn lezing Nachtdetentie, geen recht maar een gunst verbazing, zeker omdat hij voor deze stelling geen afdoend argument geeft.

hdl.handle.net/1765/31679
Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering
Erasmus School of Law

uit Beijerse, J. (2011). Overdag naar de eigen school en ’s nachts in detentie. Nachtdetentie als recht en niet beperkt tot de voorlopige hechtenis. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90(4), 197–206. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31679