Verslag van de discussie van de najaarsvergadering van de Vereniging van Procesrecht 2010. De vergadering discussieert over „de toegang tot de rechter‟ aan de hand van drie inleidingen. De eerste inleiding wordt verzorgd door A.T. Marseille (Spanning tussen waarborgen en efficiency bij de toegang tot het bestuursrecht), de tweede inleiding is van A.D. Reiling (Rechtspraak als informatieproces) en tot slot belicht J.D.A. den Tonke-laar „De rechter tussen procuctiedruk en kwaliteitsstreven‟. Elders in het boekje zijn de inleidingen integraal opgenomen. Onderhavige bijdrage geeft alleen de discussie weer.

, ,
hdl.handle.net/1765/31717
Private Law

van Dam-Lely, H. (2010). Toegang tot de rechter. Het spanningsveld tussen waarborgen en efficiciency. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31717