In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen op regels gebaseerde en op principes gebaseerde verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing. Daarbij wordt tevens ingegaan op verschillende vormen van resultaatsturing, namelijk resultaatsturing via reële operationele transacties en verslaggevingsgebaseerde resultaatsturing. Analyse toont aan dat tegenstrijdige resultaten uit eerder onderzoek worden veroorzaakt door verschillen in soort onderzoek (archival studies of gedragsstudies), de participanten/respondenten die meedoen in experimenten en surveys, alsmede onderzochte interactie-effecten.

, ,
hdl.handle.net/1765/31807
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus School of Economics

van Beest, F., & Knoops, C. (2011). Verslaggevingsstandaarden
en resultaatsturing. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 85(10), 489–500. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31807