In IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’ wordt ingegaan op de zogenoemde primaire overzichten van de jaarrekening: de balans, de winst-en-verliesrekening (met al dan niet de overige resultaten als een afzonderlijk primair overzicht), het kasstroomoverzicht en het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen. De standaard stelt een aantal eisen maar biedt anderzijds ook vrijheid van handelen door ondernemingen. Wij onderzoeken de jaarverslagen van 97 ondernemingen die genoteerd staan in de FTSE 100, en de keuzes die door deze ondernemingen zijn gemaakt. Wij analyseren op een aantal punten de invloed van het land van herkomst van de onderneming en de bedrijfstak waarin de onderneming werkzaam is. Ten aanzien van non-GAAP financial measures wordt geconcludeerd dat sprake is van een grote mate van diversiteit.

, ,
hdl.handle.net/1765/31809
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus School of Economics

Backhijs, J., & Knoops, C. (2011). Keuzes en alternatieven in
de presentaties van de primaire
overzichten onder IFRS. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 85(12), 589–609. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31809