Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de effecten van de keuze van prestatiemaatstaven op de bonus die managers krijgen uitbetaald. Voortbouwend op recent management accounting onderzoek wordt gekeken of managers die beoordeeld worden aan de hand van meer maatstaven of aan de hand van niet-fi nanciële en individuele maatstaven een groter deel van hun maximale bonus weten binnen te halen dan managers die alleen op geaggregeerde fi nanciële resultaten worden afgerekend. De hypotheses worden getoetst met behulp van data uit de jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen. Deze data blijken de voorspellingen van ons theoretisch model niet te ondersteunen.

, ,
hdl.handle.net/1765/31812
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus School of Economics

Hogendoorn, J., & Maas, V. (2009). Beïnvloedt de keuze van prestatiemaatstaven de hoogte van de bonus? Een onderzoek bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 83(1-2), 44–53. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31812