Het gepresenteerde onderzoek betreft een deels beschrijvend, deels explorerend I analyserend onderzoek, gericht op het opsporen en nader definiƫren van veronderstelde factoren. De mogelijke factoren moesten systematisch worden opgespoord, leidend tot de postulering van een set factoren voor het gebruik van Technology Assessment. Er is derhalve sprake van een hypothesegenererend onderzoek. Het veronderstellend karakter van dit onderzoek impliceert dat literatuur en empirie een gelijke inbreng hebben. In toetsend onderzoek wordt een hypothese, gebaseerd op literatuur, als uitgangspunt genomen en vervolgens empirisch getoetst. Het voorliggende onderzoek echter is als geheel hypothesegenererend. Gepubliceerde gegevens en empirische gegevens zullen beide systematisch worden verzameld. geordend en met elkaar in verband worden gebracht~ teneinde veronderstelde factoren te formuleren. Zoals uit de deelvraagstellingen blijkt is dit onderzoek breed van opzet. Het onderzoek bekijkt het gestelde probleem vanuit de twee invalshoeken in kwestie, namelijk vanuit Technology Assessment en vanuit beleid. De Technology Assessment-zijde wordt ook aangeduid als de aanbodzij de: daar wordt Technology Assessment aangeboden. De beleidskant wordt ook aangeduid als de vraagzijde: de beleidskant betreft de vragers dan wel afnemers, dan wel gebruikers van Technology Assessment.

, , ,
A.F. Casparie (Anton) , T.E.D. van der Grinten (Tom)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/32055
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Boer, A. (2002, November 27). Onderzoek op maat : een verkenning van factoren voor het gebruik van Technology Assessment. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32055