Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en verscherpte concurrentie komen de opleidingsinspanningen van bedrijven meer in de belangstelling te staan. Gegeven het open karakter van onze economie lijkt het nuttig de inspanningen van de Nederlandse bedrijven op het gebied van scholing te vergelijken met die van de buitenlandse bedrijven. Aan de hand van een uniforme definitie zal de omvang van bedrijfsopleidingen in Nederland vergeleken worden met die in Groot- Brittannie, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Naast een vergelijking op macro-niveau zal bekeken worden of zich tussen bedrijfsklassen dezelfde verschillen voordoen. Geconstateerd wordt dat opleidingsinspanningen niet alleen afhankelijk zijn van exogene factoren als technologische ontwikkeling, maar ook beleidmatig beinvloed kunnen worden door overheid en sociale partners. Een vergelijking tussen de verschillende beleidslijnen (en hun effectiviteit) in de genoemde landen zal in het Iaatste deel van (lit artikel aan de orde komen.

hdl.handle.net/1765/32078
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Erasmus Research Institute of Management

Aalders, M. J. A. M., & van den Bosch, F. (1993). Bedrijfsopleidingen in internationaal perspectief. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 8, 202–212. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/32078